JUSTERINGAR HÖGA KUSTEN TWIN PEAKS 25k

Som samtliga deltagare fått utskickat på den mail som angavs under anmälan kommer Höga Kusten Twin Peaks 23k ersättas av 10 unika micro-lopp med max 50 deltagare. Samtliga lopp kommer att vara 25 k och ha unika startbussar och starter. För att även ytterligare öka avståndet mellan individer kommer deltagare som planerar hålla högre tempo att ge sig ut först i naturen. Detta kommer minimera omspringningar och ytterligare öka avstånden successivt under dagen.

Värt att se: All information du behöver för HKTP-1 till HKTP-10 >> (17 min)

NOTERA:
– Beroende på den tid du angav som gissning att genomföra loppet kommer du att placeras i ett lopp som passar dig. Se ungefärlig incheck, busstid samt startid för ditt lopp nedan. Du kommer få veta exakt vilket lopp du kommer delta i när du checkar in.
– Kartgenomgång är digital. Här kan du se en genomgång av loppen: Kartgenomgång >>
– När du checkar in kommer du få en karta. Det kommer finnas kartor där sträckan är utritad samt pennor som du kan använda för att rita in den sträcka du planerar genomföra.
– Det kommer finnas middag i FriluftsByn fredag kväll samt lördag kväll samt frukost på lördag. Detta ingår inte i loppet men precis som vid övriga restauranger behöver du hjälpa till att hålla avstånd.

HÖGA KUSTEN TWIN PEAKS Fre 4:e Sept
Är ersatt med 10 stycken Mico-Lopp som heter HKTP-1 till HKTP-10 som genomförs den 4:e September. Nedan hittar du incheckningstider och estimerade busstider. Samtliga lopp är 25 k och av liknande och jämförbar karaktär. Incheck sker i FriluftsByn där du även parkerar ev bil. Kom i god tid.

Sub 2 och Sub 3: Incheck 11:30
Buss 12:30. Start est 13:00

Sub 4: Incheck 12:00
När du checkar in kommer du placeras i HKTP-2 till HKTP-6 så att du kan springa tillsammans med vänner. Vi kommer att fylla de olika loppen i turordning. Dvs de första som kommer checka-in kommer hamna i HKTP-2 osv.Bussar till respektive lopp ser du nedan.

Sub 5: Incheck 13:00
När du checkar in kommer du placeras i HKTP-7 till HKTP-9 så att du kan springa tillsammans med vänner. Vi kommer att fylla de olika loppen i turordning. Dvs de första som kommer checka-in kommer hamna i HKTP-7 osv.
Bussar till respektive lopp ser du nedan.

Sub 6: Incheck 14:00
Sub-6 löpare kommer placeras i HKWT-9 och HKWT-10
Bussar till respektive lopp ser du nedan.

BUSSAR OCH ESTIMERAD STARTTID
HKTP-1 – Buss (1+2) 12:30 – Start est 13:00 (Sub-2 och Sub 3) Släpper av vid bom

HKTP-2 
– Buss (3+4) 12:30 – Start est 13:15 (Sub-3 och Sub-4) Släpper av uppe vid  Entré Syd

HKTP-3 – Buss (5+6) 13:00 – Start est 13:45 (Sub-4) Släpper av vid bom

HKTP-4 – Buss (7+8) 13:00 – Start est 14:00 (Sub-4) Släpper av uppe vid  Entré Syd

HKTP-5 – Buss (1+2) 14:00 – Start est 14:40 (Sub-4) Släpper av vid Bom

HKTP -6 – Buss (3+4) 14:00 – Start est 14:50 (Sub-4) Släpper av uppe vid  Entré Syd

HKTP-7 – Buss (5+6) 14:30 – Start est 15:10 (Sub-5) Släpper av vid Bom

HKTP-8 – Buss (7+8) 14:30 – Start est 15:20 (Sub-5) Släpper av uppe vid  Entré Syd

HKTP-9 – Buss (1+2) 15:15 – Start est 15:50 (Sub-5 och Sub 6) Släpper av vid Bom

HKTP-10 – Buss (3+4) 15:15 – Start est 16:00 (Sub-6) Släpper av uppe vid  Entré Syd

(Extra bussar – Buss 5 och 6 i FriluftsByn 15:40 för ev start 16:15)

PANNLAMPOR. Vi har tidigarelagt den första starten med en timma men justeringen innebär även att den sista starten blir en timma senare än originalloppet. Detta innebär att det kommer vara mörkt när de sista deltagarna går i mål. I obligatorisk utrustning ingår pannlampa som kommer att komma till användning då det mörknar vid 20:00.
Läs mer: Obligatorisk Utrustning >>