REGLER & SÄKERHET

Har kan du läsa mer om reglerna som gäller vid anmälan till Höga Kusten Winter Trail samt hur vi försöker göra ditt deltagande så säkert som möjligt. Det vilar dock ett stort ansvar på oss som arrangör men även på dig som deltagare, se därför till att även läsa texten under ”deltagande sker på egen risk”.

Regler

Sträckan är tuff. Reglerna är enkla. Så länge du förstått att du deltar på egen risk, tar med dig obligatorisk utrustning, checkar in i tid, följer den markerade leden och låter bli att skräpa ner så kan du fokusera på utmaningen och på var du sätter fötterna.

Avbeställningsskydd & Olycksfall

Startplatser i Höga Kusten Trail är inte avbokningsbara, ej heller på doktors utlåtande. Deltagande i Höga Kusten Trail sker även på egen risk. Att springa terränglopp kan innebära risker som att kläder eller utrustning går sönder eller att du skadar dig. Se till att ha en giltig olycksfallsförsäkring. Du kan till exempel teckna försäkringen Startklar som är både en avbeställnings- och olycksfallsförsäkring. 

Du får du hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir sjuk eller skadad och inte kan delta. Det ska kunna styrkas med läkarintyg. Startklar kostar 155 kr och gäller ett helt år för alla arrangemang i Sverige som du anmäler dig till. Läs mer på www.startklar.nu. 

Denna försäkring används av de flesta lopp i Sverige, inklusive bland annat Vasaloppet. Skulle vi som arrangör ställa in loppet kommer du få tillbaka din anmälningsavgift, oavsett försäkring eller ej. Försäkring behövs dock om du själv ställer in din anmälan till loppet.

Du kan överlåta din startplats till annan person – då utgår en administrativ avgift på 100 kr.
– Försäkring med Startklar >>

Nedskräpning

Vi lägger stort värde i att lämna området i perfekt skick utan kringkastade förpackningar och energigel. Därför är det absolut förbjudet att lämna skräp längst loppet annat än vid Höga Kusten Trails sopkorgar vid Entré Syd samt vid målgången. Ser någon checkpoint ansvarig, annan löpare eller vägvisare en löpare som kastar skräp kommer hen omgående bli diskvalificerad.

Nyttjande av Toaletter

Det är tillåtet att använda de toaletter som finns i nationalparken, vid Friluftsbyn samt vid FriluftsByns toppstuga. Se dock till att ta med dig eget papper då det kan hända att det tar slut.

Langning & Drop-Bags

Då langning i stort sett är omöjlig att kontrollera har vi valt att tillåta publik ge energi och dryck till deltagare i loppet.

Säkerhet under Höga Kusten Trail

Att springa terränglopp kan innebära risker som att kläder eller utrustning går sönder eller att du skadar dig.

Vi har däremot gjort vårt yttersta för att skapa ett säkert lopp.

– Loppet går längst befintliga stigar som vi förstärkt med ytterligare markering vilket gör att det är lättare att hitta.
– Vi kommer att etablera en stor energistation vid Skuleskogens Nationalparks södra entré. Här kommer även mellantider att ges. Detta gör att vi har god koll på var du som deltagare befinner dig så länge du följer loppets markeringar.
– Vi kommer ha funktionärer som visar riktning och kan svara på frågor vid Start, Tärnättvattnet, Tärnättholmarna, Entré Syd, Skuleberget, Skulebergets Topp samt vid målgång.
– Vi kommer ha sjukvårdare på toppen av vid Entré Syd samt vid målgång.
– Vi kommer ha ett ambulansteam vid Slåttdalsberget
– Samtliga deltagare kommer att få ett nummer till Tävlingsledning samt påminnas om nödnumret 112 vid akut och allvarligare skada.
– Som deltagare uppmuntrar vi dig att ha koll på andra deltagare och direkt rapportera om du ser något som kan behöva uppmärksamhet från tävlingsledning.

DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

Som arrangör har vi självklart ett ansvar att skapa ett lopp som kan genomföras på säkrast möjliga sätt. Men vi vill ändå uppmärksamma att ditt deltagande i Höga Kusten  Trail är helt på egen risk. Att springa terränglopp kan innebära risker som att kläder eller utrustning går sönder eller att du skadar dig. Det finns stenar och rötter på stigarna och vissa partier är branta och där måste du ta eget ansvar och kanske till och med dra ner på tempot för att minimera risken det innebär att springa i terräng. Vi rör oss dock endast på befintliga stigar som besöks av tusentals besökare under året så det är inga sträckor som är mer riskfyllda än att allmänheten vandrar och joggar på stigarna under övrig tid på året. Men det innebär inte att det inte finns en risk. Det finns alltid risk att du eller din utrustning skadas, inte minst när du är trött och vid eventuell nederbörd där framförallt rötter blir hala. Därför ligger ett stort ansvar även på dig som deltagare.

Vi på Höga Kusten Trail står inte för några kostnader ifall du blir skadad eller om din utrustning går sönder. Är du förkyld eller har ont någonstans avråder vi dig från att starta. Det kommer finnas medicinsk support på plats i form av ambulanssjukvårdare.

Vid anmälan kommer du få klicka i att du läst och godkänt nedan text:

Jag deltar i Höga Kusten Trail på egen risk.

Jag intygar härmed att jag har förstått de säkerhetsregler som gäller för Höga Kusten Trail och att jag kommer att följa dessa. Jag är medveten om att det finns en skaderisk i denna aktivitet och jag accepterar den risken. Jag accepterar att Höga Kusten Trail inte ansvarar för skada på utrustning eller personskada som eventuellt åsamkas under deltagandet.

Jag accepterar att det är förbjudet att springa Höga Kusten Trail under påverkan av droger eller alkohol samt att tävlingsledningen har all rätt att avvisa personer som kan vara en fara för sig själva eller för andra utan att dessa personer kan påräkna sig någon ekonomisk kompensation. Jag ansvarar själv för att väga in riskerna vid kända sjukdomar och skador.

ANMÄLAN »