DELTAGANDE PÅ EGEN RISK

Som arrangör har vi självklart ett ansvar att skapa ett lopp som kan genomföras på säkrast möjliga sätt. Men vi vill ändå uppmärksamma att ditt deltagande i Höga Kusten  Trail är helt på egen risk. Att springa terränglopp kan innebära risker som att kläder eller utrustning går sönder eller att du skadar dig. Det finns stenar och rötter på stigarna och vissa partier är branta och där måste du ta eget ansvar och kanske till och med dra ner på tempot för att minimera risken det innebär att springa i terräng. Vi rör oss dock endast på befintliga stigar som besöks av tusentals besökare under året så det är inga sträckor som är mer riskfyllda än att allmänheten vandrar och joggar på stigarna under övrig tid på året. Men det innebär inte att det inte finns en risk. Det finns alltid risk att du eller din utrustning skadas, inte minst när du är trött och vid eventuell nederbörd där framförallt rötter blir hala. Därför ligger ett stort ansvar även på dig som deltagare. 

Vi på Höga Kusten Trail står inte för några kostnader ifall du blir skadad eller om din utrustning går sönder. Är du förkyld eller har ont någonstans avråder vi dig från att starta. Det kommer finnas medicinsk support på plats i form av ambulanssjukvårdare.

Vid anmälan kommer du få klicka i att du läst och godkänt nedan text:

Jag deltar i Höga Kusten Trail på egen risk.

Jag intygar härmed att jag har förstått de säkerhetsregler som gäller för Höga Kusten Trail och att jag kommer att följa dessa. Jag är medveten om att det finns en skaderisk i denna aktivitet och jag accepterar den risken. Jag accepterar att Höga Kusten Trail inte ansvarar för skada på utrustning eller personskada som eventuellt åsamkas under deltagandet.

Jag accepterar att det är förbjudet att springa Höga Kusten Trail under påverkan av droger eller alkohol samt att tävlingsledningen har all rätt att avvisa personer som kan vara en fara för sig själva eller för andra utan att dessa personer kan påräkna sig någon ekonomisk kompensation. Jag ansvarar själv för att väga in riskerna vid kända sjukdomar och skador.