Resa till FriluftsByn

Höga Kusten Trail startar och avslutas på FriluftsByn i Höga Kusten. Det är lätt att ta sig hit och du kan välja mellan flyg, tåg, buss eller ta egen bil. Med Y-buss kan du ta bussen från Stockholm Centralstation, och mellanliggande hållplatser, nästan hela vägen till starten. (De sista 1,5 kilometrarna kan du se som uppvärmning)

Läs mer om hur reser till FriluftsByn i Höga Kusten >>