Incheckning

För att kunna delta i Höga Kusten Trail måste du först checka in i FriluftsByn samt skriva på ansvarsförsäkran. Vid incheckning får du nummerlapp och karta. Du kan checka in både Fredag kväll mellan 18:00 och 22:00 samt Lördag morgon mellan 07:00 och 08:00.

Vi rekommenderar alla som har möjlighet att checka in på fredag att göra så då detta ger dig mer tid för frågor och att observera kartan. Under fredag kväll har vi även Förkväll där vi laddar upp inför loppet med föreläsning, går igenom kartan och har en trevlig stund tillsammans. Vi kommer även gå igenom kartan lördag morgon klockan 07:15 och 07:45.

Incheckning i FriluftsByn

Fredag: 18:00 – 22:00 (I samband med Förkväll)
Vi går igenom sträckningen klockan 18:30, 20:00 och 21:30
Lördag: 07:00 – 08:00.
Vi går igenom sträckningen klockan 07:15 och 07:45.
Medtag: Legetimation. Det är även bra att ha koll på ditt startnummer, det läggs ut veckan innan loppet. Om du vill att en vän checkar in dig så ser du till att din vän tar med sig din legitimation.

Deltagande på egen risk

Vid anmälan har du klickat i “Jag är medveten om att Höga Kusten Trail inte ansvar för eventuella olyckor under loppet.” Vid in-checkningen kommer du även få skriva på att du accepterar att du deltar i Höga Kusten Trail på egen risk. Du hittar dokumentet här:
– Jag deltar i Höga Kusten Trail på egen risk >>

buss till starten hoga kusten trail

BUSSAR TILL STARTEN

Från FriluftsByn avgår bussar till starten. Innan du kliver på bussen ska du vara incheckad. Vi kommer även att bocka av samtliga deltagare då ni kliver på bussarna så att vi vet hur många som ger sig ut på sträckan. Bussar avgår mellan 08:00 och 08:15. Deltagare som kliver på tidigare bussen har mer tid att komma till rätta i startfållan.
Mer info: Bussar till starten av Höga Kusten Trail >>

start hoga kusten trail

INFORMATION OM STARTEN

Du kommer att kliva av startbussarna bara några hundra meter från startfållan. Starten är placerad vid en sträcka som ger gott om plats för att springa om varandra innan de smalare stigarna. Dock saknar startplatsen toalett och väderskydd. Du väljer en startplats utefter din planerade löptid – löpare längst fram, joggare i mitten och snabbvandrare längst bak.
Läs mer: Information om Starten >>