Deltagande på egen risk

Vi vill uppmärksamma att ditt deltagande i Höga Kusten Trail är helt på egen risk. Att springa i trail kan innebära risker som att kläder eller utrustning går sönder eller att du skadar dig. Vi på Höga Kusten Trail står inte för några kostnader ifall du blir skadad eller om din utrustning går sönder. Är du förkyld eller har ont någonstans avråder vi dig från att starta. Det kommer finnas medicinsk support på plats i form av idrottsläkare.

Vid anmälan fick du klicka i “Jag är medveten om att Höga Kusten Trail inte ansvar för eventuella olyckor under loppet.”men vi behöver även din underskrift på att du har accepterat skaderisk och att du inte springer Höga Kusten trail under påverkan av droger eller alkohol. Vid in checkning kommer du få skriva på följande:

Jag deltar på egen risk

Jag intygar härmed att jag har förstått de säkerhetsregler som gäller för Höga Kusten Trail och att jag kommer att följa dessa. Jag är medveten om att det finns en skaderisk i denna aktivitet och jag accepterar den risken. Jag accepterar att Höga Kusten Trail inte ansvarar för skada på utrustning eller personskada som eventuellt åsamkas under deltagandet. Jag accepterar att det är förbjudet att springa Höga Kusten Trail under påverkan av droger eller alkohol samt att tävlingsledningen har all rätt att avvisa personer som kan vara en fara för sig själva eller för andra utan att dessa personer kan påräkna sig någon ekonomisk kompensation. Jag ansvarar själv för att väga in riskerna vid kända sjukdomar och skador.

HÖGA KUSTEN TRAIL